V-Nego (aka Nikki) vom Kirschental, SchH3, KKL1 shown with Karl Fuller (1999)